Maak kennis
IMG_3214

Partners

Rafael heeft een nauwe samenwerking met een aantal zorgpartners.

Logopedie

Logopedie Op Maat verzorgt individuele logopedie aan onze leerlingen.

Fysiotherapie

Instituut fysiotherapie Odijk verzorgt fysiotherapie en Sensorische Integratie therapie.

Reinaerde

Rafael heeft een intensieve samenwerking met Reinaerde. Er zijn twee groepen van het kinderdagcentrum op onze school gehuisvest. Dit zijn de groepen Libelle, Roodborstje en Meeuw op de oranje gang.

Deze leerlingen profiteren van de schoolse omgeving. De eventuele overstap naar school wordt gemakkelijker omdat kinderen het gebouw en de school al goed kennen.

Tevens verzorgt Reinaerde de Ambulante Begeleiding in de groepen. Dit is voor leerlingen die meer zorg in de klas nodig hebben dan welke de school kan bieden. Hiervoor moet een indicatie aangevraagd worden via de jeugdarts of buurtteam medewerkers (Jeugdwet) of via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Speciaal Centraal

Een samenwerking tussen 14 Speciale (voorheen Cluster 3) scholen in Utrecht, Gooi, Zeist, Eemland, Amersfoort en Flevoland. Zie voor meer info: Speciaal Centraal.nl

Naast deze vaste partners die binnen onze school werken, werkt Rafael intensief samen met de Samenwerkingsverbanden uit onze regio.

Gezamenlijk gaan wij op zoek naar de beste plek en de beste begeleiding voor onze leerlingen. Samenwerking met o.a. Leerplicht, de William Schrikker Groep, de Down-poli, de Hoogstraat, Amerpoort, Zonnehuizen, Stichting MEE en vele anderen zijn hierbij belangrijk.