Maak kennis
IMG_3151

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad ofwel MR denkt en besluit mee over het beleid van de school en belangrijke beslissingen die de school moet nemen. De MR komt meestal 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit ouders en personeelsleden. Jaarlijks terugkomende agendapunten zijn onder andere de begroting van de school, de formatie, het vaststellen van de schoolgids en de vakantieregeling.

Wat doet de MR?

De MR is een belangrijk klankbord voor de directie. Door de directie en het bestuur wordt de MR op de hoogte gehouden van besluiten en voorgenomen besluiten over het beleid en het functioneren van de school. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden met de directie.
De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De functie van een MR is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waarin ook de rechten en plichten van de MR en de directie beschreven staan.

Hoe is de MR samengesteld?

De bezetting van de MR bestaat uit maximaal 3 personeelsleden en 3 ouders. De vertegenwoordiging vanuit de ouders zorgt voor de vervulling van de oudervacatures en de vertegenwoordiging vanuit het personeel zorgt voor de vervulling van de vacatures vanuit het personeel.

Ouders

  • Anneke Weenen
  • Mario de Cooker
  • Koen Vermeulen

Personeel

  • Jeanette Krouwel
  • Marie-Jose van Nuland
  • Marja Broekhuizen

Meer informatie?

Heb je interesse in het bijwonen van een vergadering, of heb je andere vragen of tips, dan kun je contact opnemen met de MR door een mail te sturen naar: mr@rafaelschool.nl.

Klik voor meer informatie op ‘Verslagen MR’.