Maak kennis
IMG_2866

Kennismaking en aanmelding

Wij vragen ouders eerst te komen kijken op onze school voor een ori├źntatie en kennismaking. In overleg bepalen we of wij het juiste onderwijs voor je kind kunnen bieden. Wanneer je ervoor kiest om je kind aan te melden, is het van belang dat je kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) heeft.

Als je dochter of zoon in aanmerking komt voor een ZML (Zeer Moeilijk Lerend)-school speciaal onderwijs, cluster 3, kun je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Pien van Gendt (directeur). Zij kan het een en ander vertellen over de school en een rondleiding door de school geven. De ervaring leert dat ouders het prettig vinden om met eigen ogen te zien hoe de school er in de dagelijkse praktijk uitziet.

Moment van aanmelden

Je kunt jouw kind op elk moment in het schooljaar aanmelden. De meeste leerlingen starten echter bij het begin van het nieuwe schooljaar of op het moment dat ze 4 jaar worden. We zoeken altijd samen naar het juiste en meest geschikte moment om over te stappen. Vaak is dit dus bij de start van het schooljaar of na een vakantie.

Toelatingsverklaring

Het samenwerkingsverband in de gemeente waar de leerling woont, zal een tlv moeten afgeven om naar onze school te mogen gaan. Leerlingen kunnen vanaf 4 jaar op onze school geplaatst worden en ze kunnen bij ons blijven tot de leeftijd van 12 of 13 jaar.

Contact

Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met de school via onderstaand contactformulier.

Maak een afspraak

Voorbeeld: 14-07-2020

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de kennismaking zijn:

 • Wat is een zmlk-school en zal Rafael bij mijn kind passen?
 • Hoe geven wij ons onderwijs vorm?
 • Welke vorm van ondersteuning of therapie├źn zijn er mogelijk op Rafael?
 • Kan mijn kind extra zorg krijgen?
 • Hoe gaat de overstap?
 • Zijn er mogelijkheden voor logopedie of fysiotherapie?
 • Hoe meld ik me aan voor de naschoolse opvang?
 • Wat zijn de schooltijden?
 • Wat mogen de leerlingen meenemen om te eten?
 • Je krijgt, wanneer nodig, uitleg over de procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv).
 • We bespreken welke verwachtingen je als ouder hebt en welke verwachting wij als school hebben.
IMG_3007