Maak kennis
IMG_3124

Zelfstandige toekomst

We bereiden de leerlingen voor op een zo goed mogelijke zelfstandige toekomst en sluiten aan bij de mogelijkheden van de individuele leerling. Er wordt geoefend met zelfstandig werken, want als je dingen zelf kunt, ontstaat er eigenwaarde en dat is belangrijk.

School is een plek waar je veel nieuwe dingen leert. We leren ieder kind op zijn eigen niveau zo zelfstandig mogelijk te worden. Vakken als rekenen en lezen vergroten de zelfredzaamheid van leerlingen. Ons onderwijs richt zich op mondigheid en zelfredzaamheid.

Leren leren

Een goede houding, kunnen luisteren, op je beurt wachten: stuk voor stuk handelingen die je moet beheersen voor je echt tot leren kunt komen. Leren gaat niet vanzelf. Het is een vaardigheid die geleerd moet worden. De bedoeling van leren leren is de leerlingen uiteenlopende strategie├źn en vaardigheden te leren gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie. De nadruk ligt hierbij op plannen en organiseren, taakaanpak en reflecteren.

Werkhouding

Werkhouding is ook een belangrijk onderdeel van leren leren. Samenwerken, hulp kunnen en durven vragen, je aan regels houden en verantwoordelijkheid nemen horen hier ook bij.

Ontwikkelingsperspectieven

Op Rafael werken we met de leerlingen toe naar de kerndoelen voor speciaal onderwijs. We hebben verschillende leerroutes ontwikkeld om die kerndoelen te halen. Op basis van de ontwikkelingsperspectieven kiezen we een route die het beste aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

Bij uitstroom zoekt de school samen met de ouders de best passende setting. De meeste leerlingen stromen uit naar dagbesteding of voortgezet speciaal onderwijs.