Maak kennis
IMG_3565

Buitenschoolse opvang

Rafael heeft de opvang goed geregeld samen met passende opvang Vriendjes.

Onze school heeft de zorg op zich genomen om je kind na schooltijd ook op te (laten) vangen. Dit doen wij door een samenwerking met Vriendjes. Zij verzorgen de buitenschoolse opvang (BSO).

Vriendjes is gevestigd in twee lokalen van de school, waardoor kinderen na schooltijd in een vertrouwde omgeving worden opgevangen. In kleine groepjes met een vaste structuur bieden we activiteiten aan.

Hoewel de BSO vooral staat voor ontspanning, moeten medewerkers natuurlijk wel opgeleid zijn om met ‘onze’ kinderen te werken en hun de aandacht te geven die nodig is. De pedagogisch medewerkers zijn daarom speciaal opgeleid. Wanneer zich lastige situaties voordoen, of de groepsdynamiek extra aandacht vraagt, kan een beroep worden gedaan op de ambulant begeleiders die ook verbonden zijn aan Rafael.

Openingstijden

De BSO is op alle dagen van 14.15 tot 17.45 uur geopend. Op woensdag is de BSO voor kinderen van 4 tot 7 jaar (die dan nog geen les hebben) de gehele dag – van 8.30 tot 17.45 uur – geopend.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de BSO, of een keer komen kijken? Neem dan contact op met Vriendjes.
Bel 030-7400488 of 06-40902805, of stuur een e-mail naar rafael@vriendjes.nl.

Contactpersoon is Valerie Vos
www.vriendjes.nl