Maak kennis
IMG_3325

Onze school

Rafael is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Rafael is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. We bouwen een vertrouwensrelatie op met onze leerlingen, geven ze ruimte voor eigenheid en creƫren een uitdagende leeromgeving. Elke leerling kan zich zo optimaal ontwikkelen en groeien in bescherming.

Rafael biedt leerlingen de juiste passende begeleiding. Ieder kind krijgt onderwijs dat inspeelt op individuele mogelijkheden en beperkingen, om zo tot maximale ontwikkeling te komen. De juiste groepsindeling speelt daarbij een belangrijke rol.

Groepen

Uitgangspunt bij de indeling van de groepen zijn de behoefte en de hulpvraag van de leerlingen, die beschreven staan in hun ontwikkelingsperspectief (OPP). Op onze school hebben we 5 stromen: A, AB, B, C en D. De stromen A, AB en B zijn groepen met 12 tot 14 leerlingen waarbij begeleiding en onderwijs op ontwikkelingsniveau plaatsvinden De stromen C en D zijn groepen van 6 tot 8 leerlingen waarbij intensieve begeleiding en maatwerk in de behoefte aan ondersteuning en structuur geboden worden. Meer informatie hierover is te vinden in het document " stromenbeschrijving ". Deze is te vinden bij het kopje informatie.

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een langere periode. Hiermee bepalen we welke leerroute een leerling gaat doorlopen gedurende zijn schoolloopbaan. Op Rafael werken we met de leerlingen toe naar de kerndoelen voor speciaal onderwijs. We hebben verschillende leerroutes ontwikkeld om die kerndoelen te halen. Op basis van het dossier en observatie kiezen we een route die het beste aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

Vakgebieden

Op Rafael wordt gewerkt met ontwikkelingsperspectief-vakgebieden, denk aan: schriftelijke taal, rekenen, mondelinge taal, wonen, leren leren, zelfbeeld en sociaal gedrag, en spel. Andere vakgebieden zijn: muziek, theater, beeldende vorming, burgerschap en bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten en specialisten

Het onderwijs in de groepen wordt verzorgd door groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Zij vormen de basis van het onderwijs. Zij worden ondersteund door de directeur, de afdelingsleiders, de orthopedagogen/psychologen, de intern begeleiders en de specialisten/vakdocenten. Enkele voorbeelden van specialisten/vakdocenten zijn de autismespecialist, de Rots en Water-vakdocent en de ondersteunende communicatiespecialist. Daarnaast zijn er ook administratieve medewerkers en conciƫrges aan de school verbonden.

Nauw bij de school betrokken zijn de jeugdarts, de zorgmedewerkers, de ambulant begeleiders, de logopedist en de fysiotherapeut vanuit een externe praktijk.