Maak kennis
IMG_2979

Leren met plezier

Beweging is de basis voor groei en zorgt ervoor dat kinderen zich op verschillende gebieden ontwikkelen. We sporen kinderen dan ook aan om zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken en grenzen te verleggen. Dat doen we de hele schooldag door, waarbij we verschillende manieren van leren aanbieden. Leerlingen kunnen zich hierdoor beter concentreren en hebben plezier in het leren.

Samenwerken aan schoolsucces

Handelingsgericht werken vormt de basis voor ons onderwijs. Deze methode helpt ons om gericht naar de positieve kenmerken van iedere leerling te zoeken, deze uit te bouwen en te benutten in het passend maken van het onderwijs en de ondersteuning. De leerling zelf en zijn ouders spelen daarbij een cruciale rol.

Activerende Directe Instructie (ADI)

Iedere les is opgebouwd volgens het ADI-model. Leerlingen herkennen de structuur en de les wordt voorspelbaar. De les begint klassikaal, met veel interactie tussen leraar en leerlingen. Vervolgens werken we stapsgewijs toe naar zelfstandige verwerking. De manier waarop dat gebeurt, stemt de leraar af op de behoeften van de leerlingen. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra instructie of begeleide oefening, andere leerlingen werken zelfstandig.

Spelend en bewegend leren

Met deze werkvormen kan de balans tussen in- en ontspanning tijdens de les op natuurlijke wijze plaatsvinden. Leerlingen leren door te doen. Door ervaring en beleving krijgen ze gevoel bij de leerstof. Bewegend leren helpt kinderen dingen te snappen en ze laten meer betrokkenheid zien. Ze tonen ook meer interesse en het plezier in leren wordt vergroot. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de zelfredzaamheid.

Ondersteunende communicatie

We geven ook les aan kinderen met een communicatieve beperking. Een gedeelte van deze kinderen komt niet of nauwelijks tot de ontwikkeling van spraak. Om ze te helpen in hun ontwikkeling en te komen tot contact met anderen, werken we met ondersteunende communicatie. Het kind krijgt de mogelijkheid om via gebaren, gesproken taal, voorwerpen, tekeningen, foto’s en picto’s te communiceren met de omgeving. Er worden hulpmiddelen voor gebruikt zoals spraakcomputers en tablets, maar ook andere materialen, zoals pictogrammenmappen en dagplanners.

Ouders tevreden

Door middel van een digitale enquête vragen wij aan ouders om hun mening over de kwaliteit van onze school in te vullen. Het gemiddelde cijfer voor onze school is een 8,3. Ouders zijn tevreden over de school en geven aan dat hun kind blij naar school gaat en blij thuiskomt. ‘Kind gaat met plezier naar school’ behaalt dan ook de hoogste score.