Maak kennis
IMG_3228

Een veilige omgeving

We stimuleren de kinderen om samen te werken: de belangrijkste dingen in het leven kun je niet alleen. We leren hun dat je deel uitmaakt van je omgeving en dat je samen sterker bent. Als kinderen goed in hun vel zitten, leren ze beter. We willen dat er ook plezier gemaakt wordt op school en dat onze leerlingen zich prettig voelen bij ons.

We streven ernaar een veilige omgeving te bieden waarin de leerlingen zichzelf kunnen zijn zonder daarbij de ander te benadelen of tekort te doen. Soms gaat dit niet vanzelf, dat is niet erg. Sociaal gedrag moet aangeleerd worden. Daarom hanteren we zowel in de klas als op de speelpleinen duidelijke regels. We begeleiden de leerlingen tot een zelfstandigheid die voor hen haalbaar is, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in hun toekomstige leef-, woon- en werkomgeving. Rafael gebruikt hiervoor verschillende methodieken.

Goed gedrag kun je leren

Rafael werkt met Positive Behavior Support (PBS). Dit is een effectieve schoolbrede aanpak, gericht op het aanleren en stimuleren van gewenst gedrag. Net als ‘gewone’ vakken, zoals taal, rekenen en biologie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht. Sinds de invoering van PBS is er meer rust op school en zijn er minder problemen met gedrag. Door PBS spreken wij nu één taal: duidelijk en positief. Dit maakt ons als schoolteam voorspelbaar, en dat zorgt voor veiligheid.

Vreedzame school

Rafael is een vreedzame school en beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Rots en Water

Het Rots en Water-programma helpt om de leerlingen zich bewust te laten worden van hun eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden, en hun vermogen om met anderen samen te spelen, te werken en te leven. Hierdoor worden leerlingen zich ook bewust van hun eigen gevoelens en emoties. Dit geeft hun meer zelfvertrouwen, ze ontwikkelen betere sociale vaardigheden, het pestgedrag vermindert en de leerresultaten gaan omhoog.